Video prezentacije - Definiranje ponude

Definiranje ponude


upravljanje kapacitetimaDefiniranje ponude

  • Unos destinacija
  • Unos objekata (hoteli, jedrilice, vile, apartmani, tečajevi stranih jezika, zrakoplovne karte ...)
  • Definiranje cjenika osnovnih i dodanith usluga
  • Unos fotografija i opisnih karakteristika
  • Unos kapaciteta (alotman, fiksni zakup, na upit)
  • Kalendraski pregled zauzetosti
  • Unos akcija i posebnih ponuda
Dio sustava namijenjen stvaranju centralne ponude smještaja i usluga unutar agencije sa točnim cjenicima koji će omogućiti precizan izračun cijene svim zaposlenicima. Osim cijena moguće je unijeti i sve raspoložive kapacitete nekog smještaja.kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.