Što je iTravel ?

iTravel je složeni informacijski sustav za učinkovito upravljanje poslovanjem turističkih subjekata. iTravel se distribuira kao usluga (Saas - Software as a Service) te je za njegovo korištenje dovoljno platiti mjesečni najam.

S iTravelom možete:

Kreirati i unijeti turističke proizvode

iTravel podržava unos i kreiranje različitih turističkih proizvoda (hotela, plovila, apartmana, vila, putovanja ...). Sve proizvode moguće je tekstualno opisati ili predstaviti putem karakteristika i fotografija, unijeti prodajni i nabavni cjenik, osnovne i dodatne usluge, popuste te raspoložive kapacitete (ukoliko ih imate).

Prodati turističke proizvode putem interneta ili telefona (B2C)

Sve unesene proizvode možete jednostavno objaviti na internetu te omogućiti posjetiteljima vaših stranica da pronađu i rezerviraju odgovarajući smještaj. Ukoliko raspolažete vlastitim kapacitetima ili alotmanima, moguće je gostima omogućiti direktnu rezevaciju i plaćanje kreditnim karticama ili u protivnom postavljanje upita te naknadnu uplatu po slanju ponude. Podržana je mogućnost prodaje kupcima koji još uvijek rezerviraju klasičnim putem (putem telefona ili direktnim dolaskom u poslovnicu).
Osim unaprijed definiranih proizvoda, moguće je na ponudu dodati proizvod prilikom samog kreiranja ponude.

Prodati turističke proizvode vašim partnerima (B2B)

Kako bi omogućili vašim partnerima da brže dođu do točne informacije, za svakog partnera je moguće kreirati pristupnu lozinku kojom partner može pretražiti vašu ponudu te kreirati rezervaciju. Partneri mogu imati uvid u zauzetost vaših kapaciteta, a svakom partneru je moguće dodijeliti različitu proviziju (rabat) koji se obračunava prilikom izrade rezervacije.

Pratiti rezervacijski proces i izraditi svu popratnu dokumentaciju

Rezervacijski proces pratite od trenutka kada gost postavi upit ili rezervira (putem telefona, interneta ili dolaskom u agenciju) pa sve do trenutka kada dobavljač šalje ulazni račun za izvršene usluge. Za cijelo vrijeme rezeravcijskog procesa moguće je dobiti razne informacije o rezervaciji (kupac, gosti, rezervirani objekti, cijena, iznos preostao za uplatu, razlika u cijeni, preriod rezervacije ...) iTravel podržava izradu dokumenata koji nastaju za vrijeme rezervacijskog procesa: ponude, predračuni, računi, voucheri, najave, uplatnice, isplatnice.

Upravljati grupama gostiju

iTravel vam može pomoći da jednostavnije organizirate putovanje (putovanje u daleke zemlje, maturalna eskurzija) ili neki događaj. Putovanje se može sastojati od više etapa, a svaka etapa može imati više različitih smještaja (hotel, vila, privatan smještaj, brodska kabina) ili prijevoza (autobus, avion). U svakom trenutku možete vidjeti raspored gostiju po pojedinim prijevozima ili sobama. Iz unesenih nabavnih cijena, možete izračunati cijenu po osobi za cjelokupno putovanje. Kasnije je moguće izraditi booking listu, rooming i flight listu te grupne vouchere i unijeti ulazne račune dobavljača kako bi se vidjela stvarna razlika u cijeni.

Izraditi različite izvještaje

Izradite i pregledajte različite izvještaje (prihod, razlika u cijeni, broj rezervacija, broj gostiju) na dnevnoj, tjednoj, mjesečnoj ili godišnjoj razini te steknite stvaran uvid u vaše poslovanje.

Povezati sve financijske dokumente s knjigovodstvom

Ukoliko imate financijsko knjigovodstvo unutar vaše trvtke, moguće je povezati iTravel sustav sa knjigovodstvenim sustavom i time ostvariti značajne vremenske uštede i smanjiti mogućnost pogreške.

Povezati više različitih poslovnica

Obzirom da je iTravel centraliziran, odnosno da su podaci pohranjeni na centralnom serveru, sve izmjene i dokumenti napravljeni u jendoj poslovnici bit će vidljivi u svim poslovnicama.

Uređivati sadržaj vaših web stranica

Osim objave svih proizvoda na internetu, uz pomoć CMS modula, moguće je urediti sadržaj vaših web stranica.

Unijeti akcije i posebne ponude te ih objaviti na internetu

Sve akcije (firstminute, lastminute, posebne ponude) koje unesete u sustav moguće je jednostavno objaviti na internetu.

kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.