Povijest iTravel verzija

iTravel 4.6, lipanj 2011

 • Dodani mailovi upozorenja (automatsko slanje mailova kupcima koji nisu platili na vrijeme)
 • Oznake na rezervacijama. Svaku rezervaciju je moguće dodatno označiti kao npr. "poslan račun", "potpisan ugovor", "poslan voucher". Moguće je dodati vlastite oznake.
 • Praćenje obavljenih radnji na pojedinoj rezervaciji. Pratite koji je korisnik i kada obavio neku radnju na rezervaciji (izmjena cijene, izrada računa, slanje ponude ...)
 • Dodana mogućnost za copy-paste cjenika iz excela
 • Poboljšano filtriranje rezervacija (dodano 10 novih filtera)

iTravel 4.5, travanj 2011

 • Poboljšana podrška za SEO
 • Sigurnost - definiranje sigurnosnih grupa za zaposlenike
 • Izvoz svih tablica u MS Word ili MS Excel
 • Prilagodba prikaza tablica - odabir koje ce se kolone prikazati u nekoj tablici
 • Jednostavniji unos uplata za rezervaciju
 • Podrška za nove
 • Novi izvještaji (broj rezervacija preko interneta, dugovanje partnera, uplate po načinu plaćanja )
 • Dodana mogućnost pronalaska rezervacija koje nisu plaćene na vrijeme

iTravel 4.4, studeni 2010

 • Blagajnički izvještaj
 • Podrška za više poslovnica i odjeljenja
 • Omogućen unos različitih cijena po danu za smještaj
 • Redizajniran i pojednostavljen kalendar zauzetosti
 • Podrška za obavijesti
 • Podrška za affiliate partnere

iTravel 4.3, lipanj 2010

 • Razvijen iTravel API koji omogućava povezivanje sa drugim stranicama i sustavima
 • Pomicanje stavki rezervacija sa jedne rezervacije na drugu
 • Integracija sa Google Analyticsom i Google Adwordsom
 • Podrška za dodavanje tržišta kako bi se grupirali partneri/li>
 • Podrška za google maps

iTravel 4.2.2, studeni 2009

 • Podešavanje podataka o agenciji
 • Unos ulaznih računa - radi kontrole troškova dobavljača
 • Export cjenika u MS Excel ili MS Word
 • Tekstualan opis objekata

iTravel 4.2.1, srpanj 2009

 • Organizacija putovanja
 • Izrada itinerara putovanja
 • Izrada rooming, booking i flight listi
 • Izvještaji
 • Izrada grupnih vouchera
 • Dodane "sezone"
 • Dodano plaćanje čekovima

iTravel 4.2, travanj 2009

 • Veći broj različitih usluga na jednoj rezervaciji
 • Partner booking
 • Izrada kalkulacija i rezervacija iz administracijskog sučelja
 • Akcije i objava akcija na internetu
 • Izrada vouchera, najava
 • Izrada uplatnica i isplatnica
 • Izrada dokumenata u PDF formatu
 • Ubrzan i vizualno izmijenjen unos cjenika
 • Dodan unos alotmana i rokova najave
 • Izrada rezervacija za proizvode koji ne postoje u bazi
 • Dodavanje usluga koje nisu definiranje u cjeniku prilikom izrade rezervacije
 • Ručna izmjena automatski izračunatih cijena
 • Dodano plaćanje čekovima
 • Unos "Stop bookinga"
 • Ubrzana aplikacija
 • Samostalan unos popusta

iTravel 4.1, svibanj 2008

 • Unos kategorija (izdvojeno iz ponude, top ponuda ...)
 • Dodan AJAX u aplikaciju
 • Mogućnost filtriranja i sortiranja svih tablica
 • Unos opisnih karakteristika
 • Mijenjanje redoslijeda karakteristika i dodavanje karakteristika u grupe
 • Unos opisnih grupa
 • Unos usluga
 • Pregled objekata po destinacijama
 • Automatska izrada male fotografije kod unosa velike
 • Dodana mogućnost unosa plovila

iTravel 3.8, veljača 2008

 • Prelazak na ASP.NET tehnologiju
 • Redizajn on-line bookinga

iTravel 3.5, veljača 2007

 • Dodana podrška za unos hotela
 • Automatski izračun popusta
 • Unos podataka o gostima kod izrade rezervacije
 • Unos napomena
 • Dodan minimalan broj dana i minimalan broj osoba na cjenik
 • Dodana mogućnost određivanja dana kojima smije početi usluga na cjenik
 • Pregled dolazaka gostiju

iTravel 3.0, veljača 2006

 • Mogućnost unosa privatnog smještaja
 • Mogućnost unosa vlasnika
 • Unos fotografija
 • Izrada nabavnog i prodajnog cjenika
 • Unos dodatnih usluga
 • Unos destinacija
 • Dodane regije i rivijere
 • Online plaćanje kreditnim karticama
 • Unos tečaja
 • Mogućnost definiranja različitih vremenskih perioda za različite objekte

iTravel 2.0, ožujak 2005

 • Izrada računa za goste, obračuna za iznajmljivače i računa za proviziju
 • Automtski izračun boravišne pristojbe za djecu i odrasle
 • Redizajn izračuna cijene
 • Prikaz zauzetosti
 • Obavljanje rezervacija umjesto gostiju
 • Izmjena rezervacija

iTravel 1.0, lipanj 2003

Prva verzija iTravel sustava je bila napravljena u Microsoft ASP verziji i sastojala se od
 • Pretrage privatnog smještaja
 • Detaljnog prikaza na 4 jezika
 • Registracije korisnika
 • Izračuna cijene
 • Unosa uplata
 • Pregleda unesenih uplata
 • Pregleda upita i rezervacija
 • Pregleda dugovanja za pojedinu rezervaciju
 • Pregleda podataka o kupcima
 • Automatskog slanja mailova iz sustava (prihvat ili odbijanje upita, potvrda rezervacije)

kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.