Kome je iTravel namijenjen ?

Turističkim agencijama koje prodaju privatan i hotelski smještaj

 • Jednostavan i brz unos privatnog i hotelskog smještaja (opis, karakteristike, cjenik, fotografije)
 • Unos osnovnih usluga, dodatnih usluga i popusta
 • Unos alotmana i definiranje rokova najave
 • Slanje najava dobavljačima
 • Izrada ponuda, uplatnica, vouchera
 • Automatska izrada računa za gosta, računa za proviziju i obračuna sa iznajmljivačem (privatni iznajmljivači)

Turističkim agencijama koje se bave prodajom putovanja, ski aranžmana, zrakoplovnih karata

 • Organizacija putovanja
 • Kreiranje itinerara putovanja (unos prijevoza i smještaja)
 • Izračun prodajne cijene putovanja iz nabavnih usluga
 • Izrada grupnih vouchera
 • Izrada booking, rooming i flight listi
 • Unos hotela i destinacija
 • Prodaja zrakoplovnih karata

Tour operatorima

 • Mogućnost kreiranja različitih turističkih proizvoda (hotel, vila, apartman, zrakoplovne karte, putovanje, plovilo ...)
 • Unos ulaznih računa i praćenje troškova
 • Izvještaji o poslovanju
 • Prodaja partnerskim agencijama (B2B)
 • Pomoć pri radu sa grupama (izrada rooming, booking i flight listi)
 • Povezivanje s knjigovodstvom
 • Povezivanje svih poslovnica

Charter tvrtkama

 • Brz i jednostavan unos plovila (opis, karakteristike, cjenik, fotografije)
 • Unos osnovnih usluga i nadoplata
 • Pregled zauzetosti plovila na kalendaru
 • Partner login za partnerske agencije sa uvidom u zauzetost plovila

Online turističkim agencijama

 • Objava smještaja na internetu na 4 jezika
 • Pretraga slobodnih smještajnih kapaciteta
 • Automatski izračun cijene za goste
 • Mogućnost direktne rezervacije ili postavljanja upita
 • On-line plaćanje kreditnim karticama
 • Izrada računa i vouchera za sve rezervacije sa interneta
 • Unos i objava akcija (firstminute, lastminute, posebne ponude ...) na internetu
kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.