Najam softvera - SaaS model

Najam softvera - Software as a Service (Saas) je model u kojem softver ne kupujete već ga koristite kao uslugu i za njegovo korištenje plaćate mjesečni najam. Softver se nalazi instaliran na poslužiteljima tvrtke koja nudi uslugu najma.

Prema Gartneru, vodećoj svjetskoj istraživačkoj kompaniji u području informacijskih tehnologija, do 2011. će 25% novog poslovnog softvera biti isporučivano po modelu SaaS.

Prednosti najma softvera

Nema početnih troškova

Nije potrebno ulagati u hardware, operacijski sustav, bazu.
Nije potrebno kupiti licencu softvera kojeg namjeravate koristiti već je dovoljno platiti mjesečnu najamninu i početi ga koristiti.

Nema rizika

Prilikom kupovine softvera, jako je veliki problem odrediti koji je softver najbolji za vašu tvrtku. Ukoliko pogriješite, moguće je da ćete izgubiti jako velik novac. Kod najma, možete odustati u bilo kojem trenutku i tako izgubiti samo do tada plaćene mjesečne najamnine što je u odnosu na cijenu kupovine praktički zanemarivo.

Nema instalacije

Nije potrebno instalirati softver, što u većim tvrtkama može biti popriličan posao, jer se već nalazi instaliran na poslužiteljima tvrtke koja pruža uslugu najma. Platite i koristite!

Nema troškova održavanja

Nije potrebno ulagati u ljude koji će održavati opremu.

Nema brige oko backupa

Podaci se backupiraju na poslužiteljima tvrtke koja nudi uslugu najma softvera, stoga se nije potrebno brinuti o backupu softvera.

Nove verzije uključene u cijenu

Tehnologija se mijenja pa je wrlo vjerojatno da ćete kroz godinu ili dvije kupiti novu verziju softvera kojeg trenutno koristite. Kod najma, sve nove verzije su uključene u cijenu najma te po izlasku nove verzije, automatski prelazite na korištenje nove verzije. To je posebice bitno kod softvera kojeg ne rade velike korporacije pa dosta vremena treba da se softver razvije.

Doživotna garancija

Kako je proizvođačima softvera jako teško održavati velik broj različitih verzija, moguće je da se verzija softvera kojeg imate prestane podržavati pa u slučaju da imate neki problem, morate platiti popravak problema ili pak kupiti novu verziju. Kod najma garancija je pristuna dok god plaćate najam.

Brzo ispravljanje pogrešaka

Kako se aplikacija nalazi instalirana na poslužiteljima tvrtke koja pruža uslugu najma softvera, dovoljno je na 1 mjestu popraviti problem.

Globalna dostupnost

Za pristup softveru, dovoljno je bilo koje računalo i veza na internet.

kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.