Online booking

Dodatni modul koji omogućuje prodaju unesenih objekata putem interneta. Sve objekte koje ste unijeli prilikom definiranja ponude (cijene, fotografije i karakteristike) možete klikom miša objaviti na internetu te ih time učiniti dostupnima velikom broju kupaca. Svaki upit ili rezervacija koju neki od kupaca napravi putem interneta bit će vidljiv unutar samog sustava. Podržano je plaćanje kreditnim karticama.

Pretraga

Kupac može pretražiti bazu unesenih objekata (hoteli, jedrilice,
vile, apartmani...).
Kao rezultat pretraživanja pojavit će se samo oni kapaciteti koji su slobodni u periodu kojeg je kupac odabrao te svi kapaciteti koje ste unijeli "na upit".

Detaljan prikaz

Kupac može vidjeti detaljan prikaz svakog objekta (karakteristike, opis, fotografije i cijene). Jednom unesene karakteristike objekta dostupne su kupcu na 4 različita jezika (HRV,ENG,DEU i ITA).
Detaljan prikaz jedrilice Detaljan prikaz hotela Detaljan prikaz vile

Višejezičnost

Online booking dostupan je na nekoliko jezika (hrvatski, engleski, njemački, talijanski, slovenski, srpski, češki, crnogorski)

Kalendarski pregled zauzetosti

Po potrebi kupcima možete dati uvid u zauzetost objekata koje imate u ponudi.

Izračun cijene i izrada rezervacija

Na temelju cijena koje ste unijeli u program, kupac može izračunati koliko će ga koštati odmor. Prilikom toga će mu se automatski izračunati boravišna pristojba i popusti (ako postoje) na temelju broja gostiju te njihovih godina. Ukoliko je za objekt definirana posebna ponuda ili akcija, ona će se također ukalkulirati u cijenu.

Rezerviranje i plaćanje kreditnim karticama

Po izračunu cijene, kupac može direktno rezervirati te platiti kreditnom karticom. Ukoliko nemate vlastite kapacitete ili alotmane, kupac može postaviti upit. Osim plaćanja kreditnom karticom, moguće je također platiti bankovnom doznakom.

Svaki upit ili rezervacija koju kupac postavi putem interneta identična je bilo kojoj drugoj rezervaciji te za nju možete izraditi ponudu, račun, voucher, ugovor, unijeti uplatu odnosno tretirati je kao bilo koju drugu rezervaciju. Dakle, nije potrebno prepisivati upit sa maila da bi kupcu iradili račun ili poslali ponudu.
kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.