Pregled Mogućnosti

upravljanje kapacitetimaDefiniranje ponude >>

 • Unos destinacija
 • Unos objekata (hoteli, jedrilice, vile, apartmani, tečajevi stranih jezika, zrakoplovne karte ...)
 • Definiranje cjenika osnovnih i dodatnih usluga
 • Unos fotografija i opisnih karakteristika
 • Unos kapaciteta (alotman, fiksni zakup, na upit)
 • Kalendarski pregled zauzetosti
 • Unos akcija i posebnih ponuda

izrada dokumenataDokumenti (ponude, računi, voucheri ...) >>

 • Izrada ponuda i računa iz rezervacija
 • Izrada vouchera i ugovora
 • Slanje najave dobavljačima
 • Izrada uplatnica i isplatnica

partner booking modulPartner booking (B2B) >>

 • Uvid u zauzetost kapaciteta
 • Izrada rezervacija s izračunom cijene i obračunom agentskog popusta
 • Pregled upita, opcija i rezervacija
 • Pregled dugovanjaizvještajiIzvještaji >>

 • Broj rezervacija po godini/mjesecu
 • Broj rezervacija po zaposleniku
 • Prihod po mjesecu/godini
 • Marža po mjesecu/godini
 • Broj rezervacija po pojedinom kupcu
 • Broj rezervacija po pojedinom kapacitetu/dobavljaču

povezivanje poslovnicaPovezivanje svih poslovnica

 • Svaka rezervacija vidljiva u svim poslovnicama
 • Cjelokupna ponuda dostupna u svim poslovnicama
 • Svi dokumenti dostupni svim zaposlenicima (ponude,računi,voucheri ...)

upravljanje rezervacijamaUpravljanje rezervacijama >>

 • Pregled upita,opcija i rezervacija
 • Izračun cijena i izrada rezervacija
 • Izmjena i storniranje rezervacija
 • Unos stop bookinga
 • Dolasci i odlasci gostiju
 • Unos uplata i isplata
 • Izrada rezervacija za objekte i usluge koji ne postoje u bazi

online booking modulOn-line booking (B2C) >>

 • Pretraga kapaciteta
 • Detaljan prikaz kapaciteta
 • Izračun cijene
 • Rezerviranje i plaćanje kreditnim karticama

aranžmani, grupeAranžmani - grupe >>

 • Izrada proizvoljnih programa (avion, autobus, hotel, brod ...)
 • Izrada cijene aranžmana iz kalkulacije ulaznih troškova
 • Izrada booking, rooming i flight listi
 • Unos uplata i praćenje dugovanja za pojedinog putnika
 • Izrada grupnih vouchera

cms modulCMS modul >>

 • Izrada stranica destinacija, o nama, kontakti ...
 • Praćenje izmjena na stranicama
 • Unos dokumenata (Word, PDF , Excel ...)

spoj s knjigovodstvenim programomSpoj s knjigovodstvom

 • Prijenos svih izlaznih računa u knjigovodstvo
 • Prijenos svih uplatnica i isplatnica u knjigovodstvo

VišejezičnostVišejezičnost >>

 • Hrvatski
 • Engleski
 • Srpski
 • Slovenski
kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.