Catalogue definition

Dio sustava namijenjen stvaranju centralne ponude smještaja i usluga unutar agencije sa točnim cjenicima koji će omogućiti precizan izračun cijene svim zaposlenicima. Osim cijena moguće je unijeti i sve raspoložive kapacitete nekog smještaja.

Unos destinacija

Podržan unos neograničenog broj destinacija (zemalja, regija i mjesta) i za svaku destinaciju omogućeno definiranje turističkih taksi.

Unos objekata

Svaki objekt pripada nekom dobavljaču, stoga unos objekata započinje unošenjem vlasnika. Dobavljač može biti fizička ili pravna osoba. Sve objekte moguće je opisati karakteristikama. Unaprijed je unesen i preveden velik broj karakteristika, no po potrebi moguće ih je samostalno dodavati.

  • Hotelski smještaj
  • Privatni smještaj
  • Jedrilice
  • Guleti
  • Motorni brodovi
  • Zrakoplovne karte
  • Tečajevi stranih jezika

Unos fotografija

Unos fotografija je neograničen, a program iz velike fotografije automatski stvara malu fotografiju.

Definiranje cjenika osnovnih i dodatnih usluga te unos popusta

Unose se cjenici za osnovne usluge, dodatne usluge i definiraju se popusti. Postoje unaprijed unešene usluge i popusti koje je po potrebi moguće dodavati i mijenjati. Prilikom dodavanja usluge bira se stopa PDV-a na temelju koje se kasnije radi obračun PDV-a na izlaznim računima.Za objekt se definira sezona (vremenski raspored cjenika) te neka sezona može imati neograničen broj perioda. Ista sezona vidljiva je u svim objektima koji pripadaju istom vlasniku.

Podržan je unos cijena po osobi po danu, po smještajnoj jedinici po danu, po tjednu, po rezervaciji ...
Cijene se unose u različitim valutama. Paralelno je prikazan unos nabavne i prodajne cijene kako bi bilo lakše pratiti razliku u cijenu. Prvo se unosi nabavna cijena, a zatim marža iz koje se izračunava prodajna cijena. Moguće je jednostavno definirati kojim danima može početi neka usluga i koliko minimalno mora trajati (npr. za dolazak subota - subota) ili pak unijeti različite cijene ukoliko gost kratko ostaje.

Unos kapaciteta (alotmani, u stalnom zakupu, na upit)

Ukoliko imate vlastite kapacitete ili radite s nekim dobavljačima po principu alotmana, možete jednostavno unijeti potreban broj kapaciteta u alotmanu ili vlastitih kapaciteta. Kod unosa alotmana potrebno je definirati rok najave. Ukoliko s dobavljačem poslujete na upit, unesite kapacitete "na upit".
Moguća je kombinacija kapaciteta pa tako npr. nakon što se popune svi vlastiti kapaciteti ili kapaciteti u alotmanu, još je uvijek moguća rezervacija, ali uz prethodnu provjeru kod dobavljača. Unesene kapacitete možete lako objaviti na internetu.

Kalendarski pregled zauzetosti

Da bi imali bolji uvid u popunjenost vlastitih kapaciteta na raspolaganju vam je kalendarski prikaz popunjenosti kapaciteta. Rezervaciju je moguće vršiti klikom na neki od slobodnih polja. Prelaskom miša preko rezerviranog polja, moguće je vidjeti podatke o rezervaciji (kupac, koliko je uplaćeno, termine ...)

Akcije i posebne ponude, lastminute, first minute

Jednostavna izrada bilo kakve akcije sa automatskom kalkulacijom prilikom izrade ponude. Podržan je unos početka i kraja akcije, minimalan broj dana prije početka akcije, određivanje dana kojima akcija smije početi. Svaku akciju moguće je objaviti na internetu.
kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.