Aranžmani

Dodatni modul koji služi poslovanju s grupama gostiju.

Izrada proizvoljnih programa (avion, autobus, hotel, brod)

Ukoliko organizirate putovanje, možete jednostavno kreirati cjelokupan program putovanja. Dodajte po potrebi prijevoz i smještaj bez obzira da li se nalaze u vašoj bazi objekata. Prilikom unosa, goste možete povlačenjem miša rasporediti u željeni smještaj (hotelska soba, brodska kabina) ili pak željeni prijevoz (autobus, avion).

Izračun cijene aranžmana iz kalkulacije ulaznih troškova

Unesite ulazne troškove (prijevoz avionom, autobusom, smještaj, prijevoz brodom, ulaznice za posjet raznim događanjima, vodiče, ručak ili večeru u restoranu) te na temelju toga i broja osoba odredite cijenu po osobi.

Izrada rooming, booking i flight listi

Automatska izrada booking, rooming i flight listi iz podataka o putnicima koji odlaze na putovanje. Mogućnost exportiranja bilo koje liste u word kako bi je mogli poslati mailom.

Unos uplata i praćenje dugovanja

Unesite uplatu za svakog kupca te na taj način pratite koliko pojedini kupac još treba uplatiti da bi potvrdio putovanje.

Izrada grupnih vouchera

Izrada grupnih vouchera za usluge i putnike u aranžmanu
kontaktirajte nas: +385 (0)1 631 42 21; sales@lemax.net
Developed by lemax 1999. - 2018.